Proponujemy Państwu prowadzenie wirtualnego serwera FTP. Serwer taki pozwoli na wymianę dużych plików, których ze względu na rozmiar nie można przesłać pocztą elektroniczną. Dostęp do serwera FTP zawsze chroniony jest hasłem, co zabezpiecza przed dostępem do danych osób niepowołanych. Serwer może być dostępny pod następującymi adresami:

  • ftp.nazwa.016.pl,
  • ftp.nazwa.029.pl,
  • ftp.nazwa.041.pl,
  • ftp.nazwa.056.pl,


bądź też w domenie będącej w Państwa dyspozycji.

Koszt usługi - 120 zł/rok. Limit transferu dla usługi 150 GB rocznie.