Podstawowe funkcje programu w zakresie obsługi opłaty gospodarowanie odpadami:

 • prowadzenie ewidencji podatników
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych
 • księgowość i windykacja
 • możliwość podziału gminy na rejony i obsługę rejonów przez różne firmy odbierające odpady
 • możliwość zdefiniowania dowolnych terminów płatności
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji podmiotów zbierających odpady.

 Moduł ewidencji:

 • wyszukiwanie podatników wg nazwisk, adresu zamieszkania, numeru pesel oraz NIP, numeru karty, według miejsca wytwarzania odpadów, według miejsca odbioru odpadów, 
 • ewidencjonowanie złożonych deklaracji,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, 
 • emitowanie z programu: 

   * wezwań do złożenia deklaracji,

   * postanowień o wszczęciu postępowania, 

   * postanowień o wyznaczeniu stronie siedmiodniowego terminu, 

   * decyzji ustalających opłatę

Współpraca w zakresie aktualizacji danych osobowych i adresowych z dowolnym programem  ewidencji ludności (wymiana danych poprzez format GUS XML).

Prowadzenie rejestrów wymiarowych z naliczeniem opłaty, możliwość drukowania książeczek opłat bądź blankietów opłat dla podatników. 

Moduł Księgowości: 

 • prowadzenie kart kontowych podatników, 
 • prowadzenie dziennika obrotów, 
 • automatyczne wystawianie upomnień dla zaległych należności, 
 • wydruk ewidencji wydanych upomnień,
 • drukowanie tytułów wykonawczych, 
 • wydruk ewidencji  wystawionych tytułów wykonawczych,
 • automatyzacja księgowań wpłat z książeczek za pomocą czytnika kodów kreskowych,
 • możliwość zastosowania dla podatników indywidualnych  numerów kont bankowych w przypadku posiadania bankowego systemu obsługi płatności masowych,  
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień, 
 • możliwość tworzenia sprawozdań:  Rb-27S, Rb-N, o zaległościach przedsiębiorców.