Podstawowe funkcje programu w zakresie prowadzenia kart i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zarówno osób fizycznych jak i prawnych:

  • prowadzenie kart gospodarstw,
  • prowadzenie kart nieruchomości,
  • wydruk decyzji wymiarowych,
  • wydruk potwierdzeń odbioru decyzji,
  • wydruk kontokwitariuszy dla poboru podatku przez inkasentów,
  • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
  • połączenie z modułem księgowości podatkowej (automatyczne przypisy i odpisy na podstawie wydanych decyzji)