Moduł Podatek od środków transportu.

Podstawowe funkcje programu w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od środków transportu:

  • ewidencja środków transport dla poszczególnych podatników,
  • ewidencja składanych przez podatników deklaracji,
  • wydruk wezwań do złożenia deklaracji,
  • wydruk postanowień o wszczęciu postępowania administracyjnego,
  • wydruk decyzji ustalających podatek.